göbək

göbək
is.
1. Göbəkbağı düşdükdən sonra qarnın ortasında qalan kiçik çuxur, batıq. Göbəyə qədər (kimi) – belə qədər, beləcən. Biçinçilər sıra ilə durmuş, göbəyə qədər qalxmış yaş otu biçir . . və qurumuş otlardan qotman vururdular. A. Ş.. Su gölmədə göbəyimizə kimi çıxırdı. S. S. A..
2. Bax göbəkbağı. Uşağın göbəyi düşdü.
3. məc. zar. Bir şeyin mərkəzi, tən ortası, əsası mənasında. Dünyanın göbəyi. – Bu zalım oğlu zalım axırda işi o yerə gətirib çatdırdı ki, İstanbulun göbəyindən xotkarın öz qızını da götürüb apardı. «Koroğlu».
4. məc. Səbəbkar, bais mənasında. <Süleyman:> Bütün bu işlərin göbəyi Tofiqdi. M. İ..
5. Bax göbəkduası. <Ələsgər Mirzə Heydərə:> Çıxıb getsənə göbək yazmağın dalınca! Ə. H..
◊ Göbək bağlamaq zar. – kökəlmək, ətlənmək, ətə-cana dolmaq. Yağ salıb, bağlayıb cümlə göbək. S. Ə. Ş.. Göbəyi düşmək – ağır iş nəticəsində qarnı zədələnmək. Göbəyini piyləndirmək – bax göbək bağlamaq. <Paşa bəy:> Mən sənə ümidəm, sən də göbəyini piyləndirməkdən başqa heç nəyə fikir vermirsən. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Gob — may refer to: * Mouth * Whoopie pie, a type of dessert food * Gob (band), a punk band from Vancouver, BC, Canada * Gob, the king of the gnomes in folklore * Gob or boney piles, low coal content waste from coal mining operations * Gob, a cylinder… …   Wikipedia

 • Gob — Tom Thacker Pays d’origine …   Wikipédia en Français

 • gob — a mouthful, lump, late 14c., probably from O.Fr. gobe mouthful, lump, related to gober gulp, swallow down, probably from Gaulish *gobbo (Cf. Ir. gob mouth, Gael. gob beak ). This Celtic source also seems to be root of gob mouth (mid 16c.), which… …   Etymology dictionary

 • Gob — Gob, n. [OF. gob morsel; cf. F. gobe, gobbe, a poisoned morsel, poison ball, gobet a piece swallowed, gober to swallow greedily and without tasting; cf. Gael. & Ir. gob mouth, snout, W. gwp a bird s head and neck. Cf. {Gobble}, {Job}, n.] 1. A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Göb — ist der Familienname folgender Personen: Carl Ritter von Göb (1787–1870), Generalverwalter a.D. der Bayerischen Posten und Eisenbahnen und Geheimrat Georg Göb, Pianist (Black White Cooperation) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Untersc …   Deutsch Wikipedia

 • gob — [ gab ] noun count 1. ) a small amount of a sticky liquid: gobs of tar 2. ) BRITISH VERY INFORMAL someone s mouth a (whole) gob of something AMERICAN VERY INFORMAL or gobs of something a large amount of something: There are a whole gob of things… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Gob — (g[o^]b), n. [Cf. {Goaf}.] (Mining) Same as {Goaf}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Gob — (g[o^]b), n. Same as {sailor}. [Colloq.] [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gob — Ⅰ. gob [1] ► NOUN informal, chiefly Brit. ▪ a person s mouth. ORIGIN perhaps from Scottish Gaelic. Ⅱ. gob [2] informal ► NOUN 1) a lump or clot of a slimy or viscous substance …   English terms dictionary

 • GOB — steht für: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, eine Umweltorganisation Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Beg …   Deutsch Wikipedia

 • Gob — Allgemeine Informationen Genre(s) Punkrock; Pop Punk Gründung 1994 Aktuelle Besetzung …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”